• 370 Ấp Bắc, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
  • 0919991314

portfolio

Cừ dừa 5m

Khi nhắc đến cừ dừa để gia cố thủy lợi ngăn đê chắn lũ thì không ai không biết. Cừ dừa 5m góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thời gian thi công và giá thành sản phẩm. Một vật liệu xanh góp phần bảo vệ môi trường cộng với...

Cừ dừa 6m

Khi nhắc đến cừ dừa để gia cố thủy lợi ngăn đê chắn lũ thì không ai không biết. Cừ dừa 6m góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thời gian thi công và giá thành sản phẩm. Một vật liệu xanh góp phần bảo vệ môi trường cộng với...

Cừ dừa 7m

Khi nhắc đến cừ dừa để gia cố thủy lợi ngăn đê chắn lũ thì không ai không biết. Cừ dừa 7m góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thời gian thi công và giá thành sản phẩm. Một vật liệu xanh góp phần bảo vệ môi trường cộng với...

Cừ dừa 8m

Khi nhắc đến cừ dừa để gia cố thủy lợi ngăn đê chắn lũ thì không ai không biết. Cừ dừa 8m góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thời gian thi công và giá thành sản phẩm. Một vật liệu xanh góp phần bảo vệ môi trường cộng với...

Cừ dừa 9m

Khi nhắc đến cừ dừa để gia cố thủy lợi ngăn đê chắn lũ thì không ai không biết. Cừ dừa 9m góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thời gian thi công và giá thành sản phẩm. Một vật liệu xanh góp phần bảo vệ môi trường cộng với...

Cừ dừa 10m

Khi nhắc đến cừ dừa để gia cố thủy lợi ngăn đê chắn lũ thì không ai không biết. Cừ dừa 10m góp phần giải quyết nhiều vấn đề về thời gian thi công và giá thành sản phẩm. Một vật liệu xanh góp phần bảo vệ môi trường cộng với...

Cừ bạch đàn 3m

Trong các loại nguyên liệu dùng để áp dụng biện pháp thi công gia cố nền móng thì cừ tràm và cừ bạch đàn được chú trọng nhiều nhất. Cừ bạch đàn 3m có khả năng gia cố nền móng khá tốt bởi khả năng chịu lực và độ bền, dẻo dai....

Cừ bạch đàn 4m

Trong các loại nguyên liệu dùng để áp dụng biện pháp thi công gia cố nền móng thì cừ tràm và cừ bạch đàn được chú trọng nhiều nhất. Cừ bạch đàn 4m có khả năng gia cố nền móng khá tốt bởi khả năng chịu lực và độ bền, dẻo dai....

Cừ bạch đàn 5m

Trong các loại nguyên liệu dùng để áp dụng biện pháp thi công gia cố nền móng thì cừ tràm và cừ bạch đàn được chú trọng nhiều nhất. Cừ bạch đàn 5m có khả năng gia cố nền móng khá tốt bởi khả năng chịu lực và độ bền, dẻo dai....

Cừ bạch đàn 7m

Trong các loại nguyên liệu dùng để áp dụng biện pháp thi công gia cố nền móng thì cừ tràm và cừ bạch đàn được chú trọng nhiều nhất. Cừ bạch đàn 7m gốc 12cm có khả năng gia cố nền móng khá tốt bởi khả năng chịu lực và độ bền,...

Cừ bạch đàn 8m

Trong các loại nguyên liệu dùng để áp dụng biện pháp thi công gia cố nền móng thì cừ tràm và cừ bạch đàn được chú trọng nhiều nhất. Cừ bạch đàn 8m có khả năng gia cố nền móng khá tốt bởi khả năng chịu lực và độ bền, dẻo dai....

Cừ bạch đàn 6m

Trong các loại nguyên liệu dùng để áp dụng biện pháp thi công gia cố nền móng thì cừ tràm và cừ bạch đàn được chú trọng nhiều nhất. Cừ bạch đàn 6m có khả năng gia cố nền móng khá tốt bởi khả năng chịu lực và độ bền, dẻo dai....
0919991314 0919991314 @